Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CEBULAKOWA Stanisława.       
Organizowała komórkę Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Ubezpieczalni Społecznej w Krakowie. 30 sierpnia 1954 r. NN „Bożena” donosiła, że lekceważy ona polecenia przełożonych z Przychodni Specjalistycznej Wydziału Zdrowia Miejskiej Rady Narodowej czym demoralizuje młodszy personel[1].       
IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 3; IPN Kr 0179/1470 Florek Bolesław, Wybrane problemy działalności PPS-WRN na terenie województwa krakowskiego (1939-1959). Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mjr dr Zbigniewa Kalenieckiego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 1981, s. 29;[1] IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 3, k. 31, Sprawozdanie z pracy Sekcji II-giej Wydziału III-go WUBP Kraków za m-c VIII br., 4 IX 1954;