Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CHEŁCHOWSKA.

Należała do nowosądeckich Szarych Szeregów. Używała pseudonimu „Iroczka”. Została aresztowana. W kwietniu 1941 r. była przesłuchiwana przez Heinricha Hamanna w nowosądeckim gestapo.

Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 224;