Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CHODELSKI.

Był konfidentem gestapo z Nowego Sącza. Zdekonspirował placówkę przerzutów granicznych na plebanii w Biegonicach.

Kuler Andrzej, Zator-Przytocki Józef [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 1, Kraków 1997, s. 152;