Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CHOJNOWSKI Bronisław.

Należał do Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimów „Bogusław” i „Szczęsny”. Dowodził oddziałem partyzanckim, z którym walczył 5 sierpnia 1944 r. o Skalbmierz. W drugiej połowie 1944 r. wspólnie z Janem Pszczołą „Wojnar” tworzył oddział partyzancki im. M. Rataja.

Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 220; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 290;