Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CHOLEWKA Zbigniew.

Miał brata Zygmunta (żołnierza Armii Krajowej „But”). Był żołnierzem Samodzielnego Batalionu „Skała” Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Byk”. Brał udział w walkach pod Złotym Potokiem. Po walkach w rejonie Złotego Potoku przeszedł nocą 12 na 13 września 1944 r. do oddziału Eugeniusza Smarzyńskiego „Malinowski” z 74. pułku piechoty Armii Krajowej w Radomsko - Kieleckim Okręgu Armii Krajowej „Jodła”.

Nitzschke Konrad, Wspomnienia z AK (oprac. do druku Zbigniew Labe), „Okruchy Wspomnień z lat walki i martyrologii AK”, 1999 nr 29, s. 75;