Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CIEPIELA Stefan.                                   
Organizował komórkę Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość na Poczcie Głównej w Krakowie[1].                                                  
IPN Kr 0179/1470 Florek Bolesław, Wybrane problemy działalności PPS-WRN na terenie województwa krakowskiego (1939-1959). Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mjr dr Zbigniewa Kalenieckiego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 1981, s. 29;[1] IPN Kr 0179/1470 Florek Bolesław, Wybrane problemy działalności PPS-WRN na terenie województwa krakowskiego (1939-1959). Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mjr dr Zbigniewa Kalenieckiego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 1981, s. 29;