Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CZERWIENIEC Stefan.   
Przed wojną pracował w redakcji „Naprzodu”. W pierwszych dniach listopada 1939 r. wszedł do Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność Równość Niepodległość w Krakowie. Nie otrzymał żadnego konkretnego przydziału zadań. Wg innych źródeł został kierownikiem Dzielnicy Śródmieście w Krakowie. Był nieformalnym przedstawicielem Zygmunta Żuławskiego. Organizował komórkę Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w Zarządzie Miejskim w Krakowie[1].  
IPN Kr 0179/1470 Florek Bolesław, Wybrane problemy działalności PPS-WRN na terenie województwa krakowskiego (1939-1959). Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mjr dr Zbigniewa Kalenieckiego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 1981, s. 13; Czarnecki Wacław, Prasa socjalistyczna – wierna towarzyszka walki robotniczej, lewicowo pl (dostęp 3 września 2015 r.);[1] IPN Kr 0179/1470 Florek Bolesław, Wybrane problemy działalności PPS-WRN na terenie województwa krakowskiego (1939-1959). Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem mjr dr Zbigniewa Kalenieckiego w Wyższej Szkole Oficerskiej im. F. Dzierżyńskiego w Legionowie, 1981, s. 13, 29;