Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CARNELLI-JASIEŃSKA Zofia. 
Urodzona w 1900 r[1]. Z d. Carnelli[2]. Mieszkała w Krakowie[3]. Studiowała architekturę na Politechnice Lwowskiej[4]. Ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych[5]. Była malarką[6]. Wywiadowczyni krakowskiego Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej[7]. Używała pseudonimu „Ina”. Została aresztowana po raz pierwszy 2 kwietnia 1941 r. z mężem i teściem[8]. Wg innych danych aresztowana 9 kwietnia 1941 r.[9] Była więziona na Montelupich[10]. Została wykupiona po aresztowaniu z Gestapo[11]. Powróciła do konspiracji[12]. Przerzucona do batalionu „Skała”[13]. Wiosną 1944 r. została wyznaczona do kierowania trzyosobową grupą obserwacyjną do rozpracowania gen. SS Wilhelma Koppego[14]. Uczestniczyła w akcji „Koppe” w lipcu 1944 r.[15]. 11 lipca 1944 r. jako obserwatorka sygnalistka uczestniczyła w zamachu zespołu warszawskiego batalionu „Parasol” na Koppego[16]. Przerzucono ją do Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” w Obwodzie Miechów Armii Krajowej[17]. Rozpoznawała dla potrzeb batalionu majątek Góry przy szosie Wąchadłów Pińczów[18]. Została powtórnie zatrzymana przez gestapo gdy w sierpniu 1944 r. nawiązała kontakt z tłumaczem gestapo J. Wasnym próbując wykupić z więzienia aresztowanych oficerów[19]. Była więziona na Montelupich[20].
W początku września 1944 r. została zastrzelona na dziedzińcu więziennym przez strażnika, rzekomo podczas próby ucieczki[21]. Wg innych danych zastrzelona w październiku 1944 r.[22].        
Była zamężna z Józefem Jasieńskim[23].   
Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 220, 261; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158; Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986.[1] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[2] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[3] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[4] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[5] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[6] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[7] Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 244

[8] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[9] Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 244

[10] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[11] Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 244

[12] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[13] Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 244

[14] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[15] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 220

[16] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[17] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[18] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 261;

[19] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[20] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[21] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158

[22] Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 244

[23] Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158