Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CEBULA Jan.           
Urodzony 10 maja 1918 r. Syn Bartłomieja. 15 października 1944 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był milicjantem na posterunku Milicji Obywatelskiej Skała Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej Olkusz. Wg opinii służbowej słabo wywiązywał się z obowiązków. Był przeznaczony do zwolnienia. 
Odznaczony: Złotym (29.06.1964) i Brązowym (03.10.1958) Krzyżami Zasługi, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (07.01.1955) Odznaką Za Wzorową Służbę (02.10.1954) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (28.04.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1966). 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;