Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CECERSKI Roman.          
Od grudnia 1941 r. służył w Armii Czerwonej. 11 kwietnia 1946 r. przeniesiono go do ludowego Wojska Polskiego. 19 maja 1948 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. 31 maja 1954 r. został zwolniony ze służby. 1 lipca 1954 r. przyjęto go ponownie do Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu sierżanta był milicjantem dyżurnym III Komisariatu Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Kraków-Podgórze.       
Odznaczony Medalem Za Warszawę, resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965) i sowieckimi medalami Za Pabiedu, Za Berlin, Za Wyzwolenie Warszawy, Zwycięstwa i Wolności, Za Odrę Nysę i Bałtyk. Wystąpiono w 1968 r. o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.           
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;