Z Małopolska w II Wojnie Światowej

CHAJDEK

CHAJDEK Trójka (? - ?) - żołnierz Armii Krajowej.        
Był wywiadowcą Kedywu Armii Krajowej. Pracował jako strażnik jasielskiego więzienia.        
Kostka Stanisław, Odbicie więźniów w Jaśle w 1943 roku, Wojskowy Przegląd Historyczny 1962 nr 4, s. 150;