Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CHMURA Franciszek.    
W stopniu majora przydzielono go do sztabu formowanej Armii „Kraków”. 25 marca 1939 r. przyjechał do Krakowa.