Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CHOMICZ Konstanty.    
Od 17 lipca 1944 r. do 5 lutego 1947 r. służył w ludowym Wojsku Polskim. 12 lutego 1947 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu porucznika był inspektorem d/s ruchu Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Kraków-Podgórze.       
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (22.07.1956), Medalem Za Warszawę (1946), Medalem Zwycięstwa (1946), Medalem Za Odrę Nysę i Bałtyk (1947), Odznaką Grunwaldzką (1946), Medalem Za Berlin (1947) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (01.07.1958), 20 Lat w Służbie Narodu (18.05.1968). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Złotym Krzyżem Zasługi.           
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;