Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CIEŚLIK Mieczysław.  
W stopniu podporucznika[1] był dowódcą II Obwodu Kedywu (Wieliczka-Bochnia) Armii Krajowej [2]. Używał pseudonimów „Bąk” i „Koral”. Ubezpieczał 29 stycznia 1944 r. od strony Bochni akcję wysadzenia pociągu wiozącego Hansa Franka[3]. Został awansowany na stopień kapitana[4]. Objął w lipcu 1944 r. w Kunicach[5] dowództwo oddziału zastępując Zbigniewa Kwapienia „Kuba”[6]. Przeprowadził oddział na koncentrację w Glewcu[7]. Był zastępcą dowódcy Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego „Skała” i zarazem dowódcą 1. kompanii „Huragan”[8]. 11 września 1944 r. przejął od Jana Pańczakiewicza dowództwo batalionu, po czym natychmiast przekazał je Ryszardowi Nuszkiewiczowi[9]. 1 listopada 1944 r. prowadził apel poległych w batalionie „Skała”[10].        
Nuszkiewicz R., Uparci, Warszawa 1983, s. 152, 189, 276, 287, Rozmus W., Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4;[1] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152

[2] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 152

[3] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 189

[4] Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4

[5] Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4

[6] Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4

[7] Rozmus Władysław, Wysadzenie pociągu pod Kasiną Wielką, „Gazeta Krakowska” 1986 nr 102 s. 4

[8] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 255

[9] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 276

[10] Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 287