Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CYGAN Teodor.          
Urodzony w 1913 r. w Pleszowie. Należał do Batalionów Chłopskich. Współredagował „Wiadomości Kobiece”[1] i „Chłopską Drogę” [2]. Po zakończeniu akcji scaleniowej pozostał w Ludowej Straży Bezpieczeństwa. Był adwokatem[3].   
Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 147, 154;[1] Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 147;

[2] Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 154;

[3] Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986 s. 154;