Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CZŁOWIEKOWSKI Kazimierz.     
Urodzony w 1909 r[1].Początkowo był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej[2]. Używał pseudonimu „Niemsta”. Po scaleniu został przydzielony do Kedywu Armii Krajowej[3]. W drugiej połowie 1943 r. należał do OP-11 Józefa Czuchry[4]. 20 kwietnia 1943 r. brał udział w akcji zatrucia mleka przeznaczonego dla ukraińskiej załogi obozu w Szebniach[5]. 22 maja 1943 r. uczestniczył w akcji na będący własnością Liegenschaftu majątek Bratkówka[6]. 17 sierpnia 1943 r. brał udział w akcji na placówkę Werkschutzu w kopalni w Równem[7]. W pierwszych dniach grudnia 1943 r. uczestniczył w akcji OP-11 pod Dziurdzią[8]. W lipcu 1944 r. pod Turzepolem dołączył do OP-15 Michała Cerkiewniaka „Boruta”[9]. Jesienią 1944 r. został aresztowany przez NKWD[10]. Był więziony na Zamku w Rzeszowie[11]. Wywieziono go do łagrów Jegolsk-Ustie[12] Borowicze i Swierdłowsk[13]. Wrócił do kraju w 1947 r[14]. Po powrocie był ścigany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego[15]. Ukrywał się[16]. Zdradzony w czasie obławy[17] 18 kwietnia 1954 r[18]. Został postrzelony.    
Zmarł 18 kwietnia 1954 r. z ran w siedzibie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie[19].   
CAW akta personalne 33410; Garbacz D., Zagórski A., W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181; Grzywacz-Świtalski Ł., Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 143, 155, 230, 248, 256, 287; Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 98;[1] Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 98.

[2] D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181.

[3] D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181.

[4] Ł. Grzywacz-Świtalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 143.

[5] Ł. Grzywacz-Świtalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 155.

[6] Ł. Grzywacz-Świtalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 230.

[7] Ł. Grzywacz-Świtalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 248.

[8] Ł. Grzywacz-Świtalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 256.

[9] Ł. Grzywacz-Świtalski, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 287.

[10] Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 98.

[11] Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 98.

[12] D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181.

[13] Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 98.

[14] D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181.

[15] D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181.

[16] Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 98.

[17] Wójcik Z.K., Zagórski A., Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994, s. 98.

[18] D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181.

[19] D. Garbacz, A. Zagórski, W kleszczach czerwonych, Brzozów-Rzeszów 1991, s. 181.