Z Małopolska w II Wojnie Światowej


Czeluśniak Karol.        
Urodzony 15 grudnia 1920 r. Syn Marcina. 9 sierpnia 1944 r. wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej. W 1968 r. w stopniu kapitana był starszym referentem Sekcji Skarg i Wniosków Wydziału Ogólnego Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej.
Odznaczony: Złotym (29.06.1964) i Srebrnym (03.10.1958) Krzyżami Zasługi, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (21.07.1954), 20 Lat w Służbie Narodu (04.07.1964). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;