Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Czepiel Jan.    
Urodzony 21 lipca 1926 r. Syn Macieja. Od maja 1943 r. do stycznia 1945 r. należał do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej, a później do Armii Ludowej. 1 czerwca 1945 r. podjął służbę w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu porucznika był Inspektorem Referatu d/s Bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Milicji Obywatelskiej Olkusz.           
Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.7.1959), Brązowym Medalem Zasłużonym Na Polu Chwały (17.9.1946), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (14.7.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965). Wystąpiono w 1968 r. o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;