Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CZERNIAK Irena.
Urodzona 14 października 1923 r. w Brześciu nad Bugiem. Córka Andrzeja (żołnierza Armii Krajowej, „Podolak”). Ukończyła trzy klasy gimnazjum. Pod sowiecką okupacją skończyła szkołę felczersko-akuszerską. Po jej ukończeniu podjęła pracę w szpitalu miejskim w Brześciu. Do Armii Krajowej wprowadziła ją dr Zofia Borysiuk „Loba”, a zaprzysiągł w kwietniu 1943 r. dr Zygmunt Milewicz „Lis”. Używała pseudonimu „Ira”. Była sanitariuszką Kedywu Komendy Okręgu Armii Krajowej Polesie i łączniczką. Przenosiła pocztę i broń. Ukrywała u siebie w domu żołnierzy Armii Krajowej, m.in. Kazimierza Dowgiełło „Sfinks” i Henryka Fedorowicza „Pakunek” oraz rannego w akcji na więzienie w Pińsku Czesława Hołuba „Ryks”. Po 1945 r. nadal mieszkała w Brześciu (wówczas w ZSRS, później w Republice Białoruskiej). Od 20 listopada 1996 r. należała do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.       
Zmarła 13 listopada 2008 r. w Brześciu.  
Odznaczona Krzyżem Partyzanckim. 
Była zamężna Ślebik.
Nekrolog Ireny Ślebik, „Komunikat Okręgu Poleskiego Armii Krajowej”, 2009 nr 1, s. 25, 26.