Z Małopolska w II Wojnie Światowej


Czernik Aleksander.  
Urodzony 6 października 1925 r. Syn Jana. Od listopada 1944 r. należał do Armii Ludowej. 6 lutego 1945 r. wstąpił do służby w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był dyżurnym grupy dyżurnych Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej Nowa Huta w Krakowie.      
Odznaczony Srebrnym (03.10.1958) i Brązowym (12.07.1949) Krzyżem Zasługi, resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (18.7.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (20.06.1966), Odznaką Za Wzorową Służbę (22.07.1957). Wystąpiono w 1968 r. o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;