Z Małopolska w II Wojnie Światowej

DAROSZEWSKI Leon Andrzej. 

Miał brata Antoniego (żołnierza Armii Krajowej "Stefan") i siostrę. Był inżynierem z wykształcenia. Od stycznia 1941 r. pracował w firmie „Oros” przy ul. Zwierzynieckiej w Krakowie. Sprawował kierownictwo techniczne w tamtejszym Biurze Technicznym. Nawiązał kontakt z Jerzym Lamblenim „Krzysztof”, który zaangażował go w działalność nowo organizowanej komórki produkcji broni krypt. „Ubezpieczalnia”. Wciągnął do współpracy swego brata Antoniego. Był szefem działu montażowego i zastępcą kierownika (od września 1943 r. kierownikiem) konspiracyjnej produkcji uzbrojenia "Ubezpieczalnia". Używał pseudonimu „Andrzej”. Kierował całością produkcji w Montowni nr 1 przy ul. Świętokrzyskiej 8 w Krakowie. Od maja 1943 r. na rozkaz komendanta Okręgu pułkownika Józefa Spychalskiego współpracował z Jerzym Sypniewskim „Czarny”. Latem 1943 r. w podziemnych zbiornikach na benzynę na terenie fabryki Jerzego Sypniewskiego przy ul. Mogilskiej 97 zmagazynował zrzutową broń. Jesienią 1943 r. uczestniczył w pierwszym próbnym strzelaniu z "krakowskiego Stena". Brał udział w wykradzeniu 9 ton chloranu potasu (surowca do produkcji materiału wybuchowego) z magazynów Bonarki. Został aresztowany 30 kwietnia 1944 r. w swoim domu w Myślenicach wraz z żoną. Osadzono go w więzieniu Montelupich. Był przesłuchiwany przez Heinricha Hamanna w siedzibie gestapo przy ul. Pomorskiej 2 w Krakowie. Pod koniec maja 1944 r. Wyższy Dowódcy SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie Wilhelm Koppe obiecywał mu zwolnienie żony w zamian za współpracę przeciwko bolszewikom. Jako dowód dobrej woli umożliwił mu telefoniczny kontakt z siostrą w sprawie dzieci. W lipcu 1944 r. został wywieziony do KL Gross Rosen, Przenoszono go kolejno do KL Aslau, KL Flossenburg i do drezdeńskiego więzienia, z którego został ewakuowany do Litomierzyc. Wyzwolono go 9 maja 1945 r. Po wojnie mieszkał w USA.

Był żonaty, miał dzieci.

CAW akta personalne AP 584; Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa (1), „Dziennik Polski” 1989 nr 278 s. 3; Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa (2), „Dziennik Polski” 1989 nr 279 s. 3; Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa (3), „Dziennik Polski” 1989 nr 281 s. 3; Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa (6), „Dziennik Polski” 1989 nr 284 s. 3; Daroszewski Leon, Wspomnienia z okupowanego Krakowa (7), „Dziennik Polski” 1989 nr 285 s. 3; Jankowski Stanisław Maria, Steny biją celnie, Kraków 1983, s. 107; Jankowski Stanisław Maria, Steny z ulicy Mogilskiej, Kraków 1977, s. 40, 94, 181; Piwowarski Stanisław, List do redakcji Gazety Krakowskiej, Informator 1992 nr 10 ŚZŻAK Inspektorat "Maria", s. 24; Przewoźnik Andrzej, Ubezpieczalnia. Montownia nr 5 przy ul. Mogilskiej 97. Wsypa, Kraków 1983, s. 5; Satora Kazimierz, Produkcja uzbrojenia w polskim ruchu oporu, Warszawa 1985, s. 123, 124;