Z Małopolska w II Wojnie Światowej

„Fiedia” NN.

Jego samolot zestrzelono nad kielecczyzną. Skakał w rejonie Ostrowca. Przerzucono go do Krakowa. Spotkał się z Józefem Zającem „Michał” na „przejazdówce” u Bronisława Chaberkiewicza. Został przerzucony na Słowację.

Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 205, 206;