Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GADOMSKI J.

Był więźniem gestapo.

Został zamordowany przez Heinricha Hamanna.