Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GERLACH Wiktor.
Mieszkał w Prokocimiu. Podczas okupacji niemieckiej był bojowcem Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość.
Był żonaty, miał córkę Danutę (łączniczkę Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość, zmarłą 6 kwietnia 1944 r.)    
Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 115;