Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Galeria obejmuje skany materiałów archiwalnych i zdjęć pochodzących z kolekcji firmy BARBARA, fotografii portretowej i sytuacyjnej z wolnego zasobu internetowego oraz publikacji wydanych przed wejściem w życie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zbudowano czytelne, wielostopniowe menu dostępowe, oraz zaimplementowano bazę danych połączona z wyszukiwarką.
Wykorzystanie materiałów ikonograficznych jest możliwe tylko w sposób zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Fotografie portretowe     Fotografie grupowe     Fotografie sytuacyjne     Archiwalia