Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GREGOROWICZ Jan Kanty

GREGOROWICZ Jan Kanty (właściwie Jan Kanty Hrehorowicz-Solowiew), używał pseudonimu literackiego Janek z Bielca.        
Urodzony 17 października 1818 r. w Warszawie. Syn Jana Hrehorowicza Sołowiewa (kupca) i Marii z d. Trzebieńskiej. Był uczniem oo. pijarów w Warszawie. Mieszkał w Bilczy, w gminie Obrazów. Zajmował się  gospodarstwem wiejskim. W 1849 r. przeprowadził się do Warszawy. Poświęcił się działalności literackiej. Pierwsze pisma drukował w Bibljotece Warszawskiej. Od 1951 r. był redaktorem Gazety Rolniczej, Przemysłowej i Handlowej  przy Gazecie Codziennej. W 1958 r. zaczął wydawać i redagować pismo humorystyczne Wolne Żarty". W 1959 r. wydawał Gazetę Codzienną. W 1860 został wydawcą Kmiotka. W 1860 r. kupił pismo Magazyn Mód.  Zmienił mu w 1862 r. tytuł na Tygodnik Mód i Powieści. Redagował od 1867 r. Przyjaciela Dzieci. Od 1872 r. był redaktorem tygodnika Zorza.. Wydał cztery tomy Obrazków wiejskich, dwa tomy Zarysów wiejskich. Był przeciwnikiem pańszczyzny. Działał na rzecz upowszechnia oświaty. Był aktywnym członkiem Sekcji Czytelń Bezpłatnych Towarzystwa Dobroczynności.        
Zmarł 16 września 1890 r. w Warszawie.