Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GRYGLOWSKA Alina Alojza Stanisława

GRYGLOWSKA Alina Alojza Stanisława Bogusława, Leszczyna, Limba, Maryla (1908 - ?) oficer Armii Krajowej.        
Urodzona 21 czerwca 1908 r.1 Córka Ludwika Kota i Marii2. W 1930 r. ukończyła Wyższe Studium Nauczycielski3. Została wprowadzona do Armii Krajowej przez NN Konka i NN „Żagla 4. Przydzielono ją do łączności5 Była oficerem szkoleniowym Wojskowej Służby Kobiet w Komendzie Okręgu Kraków Armii Krajowej6. Awansowano ją na stopień porucznika7. 13 marca 1945 r. została aresztowana przez NKWD8 wraz z S. Kwiatkowskim w domu przy Friedleina 41 w Krakowie9. Wywieziono ją do Kazachstanu10. Została osadzona w obozie internowanych w Krasnowodsku11. Po powrocie do Kraju w 1948 r12. uczyła wychowania fizycznego13. Należała do Polskiego Czerwonego Krzyża14 i Związku Harcerstwa Polskiego15.        
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Wojska, Odznaką, Honorową PCK i Złotą Odznaką Miasta Krakowa16.        
Od marca 1940 r. zamężna Gryglowska17.        
IPN Kr Kolekcja Komusińskiego, Ostrzeżenie z 5 VI 1945 r.; Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta; Archiwum Wschodnie, Thugutt Bohdan, Wspomnienia z okresu internowania w ZSRR 1945 1948, mps. Kraków 1993, s. 17; Kronika bezprawia cz.2, Informator ŚZŻAK Inspektorat Maria, 1993 nr 14 s. 7;1 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

2 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

3 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

4 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

5 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

6 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

7 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

8 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

9 Archiwum Wschodnie, Thugutt Bohdan, Wspomnienia z okresu internowania w ZSRR 1945 1948, mps. Kraków 1993, s. 17

10 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

11 Archiwum Wschodnie, Thugutt Bohdan, Wspomnienia z okresu internowania w ZSRR 1945 1948, mps. Kraków 1993, s. 17

12 Archiwum Wschodnie, Thugutt Bohdan, Wspomnienia z okresu internowania w ZSRR 1945 1948, mps. Kraków 1993, s. 17

13 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

14 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

15 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

16 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;

17 Archiwum MHmK OP-420-95-ŚZŻAK-14, Gryglowska Alojza Stanisława, Ankieta;