Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HIMMEL.

Był właścicielem młynów w Dolinie Prądnika. Jesienią 1943 r. patrol Odcinka „Żelbet” Obwodu Kraków Miasto Armii Krajowej dokonał u niego konfiskaty. Uczestnikiem akcji był m.in. Józef Proficz „Duce”.

Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 96;