Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HAHN Ludwig

HAHN Ludwig.        
Urodzony 23 stycznia 1908 r1. w Szlezwiku-Holsztynie. Studiował prawo na Uniwersytetach w Jenie i w Getyndze. W styczniu 1930 r. wstąpił do NSDAP. Posiadał legitymację członkowską numer 1944362. Od 1932 r. miał tytuł doktora praw3. Należał do SA4. Był członkiem SS numer 658235 od 1933 r. Od lutego 1934 r. pracował w Służbie Bezpieczeństwa6. W 1935 r. został referentem w Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy7. Prowadził dochodzenia przeciwko członkom NSDAP8. W 1936 r. został mianowany oficerem SS. Od 1936 r. pracował na stanowisku zastępcy szefa Gestapo w Hanowerze9. W 1937 r. został szefem Gestapo w Weimarze10. W 1938 r. awansowano go na stopień SS-Sturmbannführera11. We wrześniu 1939 r. dowodził Einsatzkommando 1/I12. 27 września 1939 r. jego Einsatzkommando 1/I dotarło do Sanoka tworząc placówki w Dubiecku, Dynowie i Zasławiu13. W październiku 1939 r. jako szef Einsatzkommando na Rzeszowszczyźnie zakładał placówki Gestapo (Dienststelle) na Podkarpaciu14. W styczniu 1940 r. został trzecim z kolei dowódcą Sipo i SD w Dystrykcie Kraków15. W maju 1940 r. przewodniczył sądowi doraźnemu policji który skazał około 290 więźniów Montelupich16. W sierpniu 1940 r. odwołano go z Krakowa17 i  przeniesiono do Preszburga18 na stanowisko pełnomocnika Heinricha Himmlera i naczelnego oficera policji niemieckiej w sprzymierzonej z III Rzeszą Słowacji. Do lipca 1941 r. organizował Gestapo na Słowacji i w Grecji19. W 1941 r. został awansowany na stopień SS-Obersturmbannführera20. 1 sierpnia 1941 r. został przeniesiony na stanowisko Komendant Sipo w Warszawie21. Kierował akcją deportacji Żydów z warszawskiego getta do Treblinki. 20 kwietnia 1944 r. awansowano go na stopień SS-Standartenführera. W grudniu 1944 r. został przeniesiony na front zachodni. Mianowano go dowódcą Einsatzgruppe w rejonie Mozeli. Na początku 1945 r. przeniesiono go do Grupy Armii Wisła, dowodzonej przez Hricha Himmlera. Był naczelnym dowódcą SS w Dreźnie. W marcu 1945 r. przeniesiono go na stanowisko szefa SD i Policji Bezpieczeństwa w Westfalii. Po wojnie ukrywał się w Niemczech. W 1949 r. powrócił do swego prawdziwego nazwiska i rozpoczął pracę jako agent ubezpieczeniowy. W czerwcu 1961 r. został na krótko aresztowany. Po raz drugi aresztowano go w grudniu 1965 r. Został zwolniony po dwóch latach z powodu choroby. Przed sądem stanął dopiero w czerwcu 1975 r. 4 lipca został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności.        
Zmarł 10 listopada 1986 r.        
Borodziej Włodzimierz, Terror i polityka, Warszawa 1985, s. 35, 176; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 33; Brzęk Gabriel, Likwidacja dwu najgroźniejszych gestapowców na Rzeszowszczyźnie, W Marszu 1939-1945 1983 nr 10, s. 29; Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 11, 15; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Instalacja i początki funkcjonowania hitlerowskiego policyjnego aparatu terroru, [w:] Wrzesień 1939 roku i początki okupacji na ziemiach polskich, Warszawa 1979, s. 73; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 49; Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;


1 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

2 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

3 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

4 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

5 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

6 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

7 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

8 Borodziej Włodzimierz, Terror i polityka, Warszawa 1985, s. 35;

9 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

10 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

11 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

12 Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 11;

13 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Instalacja i początki funkcjonowania hitlerowskiego policyjnego aparatu terroru, [w:] Wrzesień 1939 roku i początki okupacji na ziemiach polskich, Warszawa 1979, s. 73;

14 Brzęk Gabriel, Likwidacja dwu najgroźniejszych gestapowców na Rzeszowszczyźnie, W Marszu 1939-1945 1983 nr 10, s. 29;

15 Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 15;

16 Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 49;

17 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

18 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 33;

19 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

20 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;

21 Stachiewicz Piotr, Parasol. Dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej, Warszawa 1981, s. 378;