Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HARASSEK Stefan.           
Urodzony w 1890 r.
6 listopada 1939 r. W latach 1909-1914 studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był historykiem filozofii. Współpracował z Komisja Historii Filozofii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1925 r. uzyskał habilitację na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie „Sonderaktion Krakau”[1] na korytarzu II piętra gmachu Collegium Novum ponieważ spóźnił się na niemiecki wykład. Osadzono go w więzieniu Montelupich[2]. Stanisław Urbańczyk uważał go za człowiekia miękkiego charkteru[3]. W latach 1945-1950 był kierownikiem Katedry Filozofii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładał na katolickim Uniwersytecie Lubelskim.      

Zmarł w 1952 r.         
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Ściegienny A., Harassek Stefan, [w:] Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971; Urbańczyk Stanisław, <span lang="IT" />Uniwersytet za kolczastymdrutem, Kraków 1969, s. 27; Wroński Tadeusz,Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[3] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 27