Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HAUSNER Albin

HAUSNER Albin Dornbach (? - 1943) - oficer Wojska Polskiego.        
Awansowany na stopień porucznika1. Był inżynierem2. Mieszkał przy ul. Wesele 1 w Krakowie3. Był współzałożycielem i dowódcą Grupy Sabotażowo-Dywersyjnej "Elzet" w Fabryce L. Zieleniewski SA4. Należał do dowództwa Organizacji Orła Białego w zakładach Zieleniewski SA5. W styczniu 1940 r. zaprzysiągł J. Kosteckiego6. Jego grupa weszła w skład Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej7. Aresztowano go w sierpniu 1941 r8. lub 8 lutego 1943 r.9.        
Został zamordowany w październiku 1941 r.10 lub w kwietniu 1943 r11. w KL Auschwitz12.        
Był żonaty z Anielą13.        
Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 48; Nekrolog Albina Hausnera i Ryszarda Chudoby, "Dziennik Polski" 1986, nr 42 s. 5; Nekrolog Anieli Hausner, "Dziennik Polski" 1989 nr 242 s. 5; Rusinek Zbigniew, Uzupełnienie do książki P.Matusaka "Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta", "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 61; W okupowanym Krakowie - "Dornbach" i inni, "Dziennik Polski 1991 nr 148 s. 9;


1 Nekrolog Albina Hausnera i Ryszarda Chudoby, "Dziennik Polski" 1986, nr 42 s. 5;

2 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 48;

3 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 48;

4 Nekrolog Albina Hausnera i Ryszarda Chudoby, "Dziennik Polski" 1986, nr 42 s. 5;

5 Rusinek Zbigniew, Uzupełnienie do książki P. Matusaka "Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta", "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 2 s. 61;

6 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 48;

7 Nekrolog Albina Hausnera i Ryszarda Chudoby, "Dziennik Polski" 1986, nr 42 s. 5;

8 Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10;

9 W okupowanym Krakowie - "Dornbach" i inni, "Dziennik Polski 1991 nr 148 s. 9;

10 Dąbrowa-Kostka St., Sabotaż i dywersja, Kierunki 1970 nr 38 s. 10;

11 W okupowanym Krakowie - "Dornbach" i inni, "Dziennik Polski 1991 nr 148 s. 9;

12 Nekrolog Albina Hausnera i Ryszarda Chudoby, "Dziennik Polski" 1986, nr 42 s. 5;

13 Nekrolog Anieli Hausner, "Dziennik Polski" 1989 nr 242 s. 5;