Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HUPPEMKOTHEN Walter

Huppenkothen Walter.        
Urodzony 31 grudnia w Haan w Nadrenii. Uczęszczał do szkoły w Opladen. Ukończył studia prawnicze i nauki polityczne na Uniwersytetach w Kolonii1 i Düsseldorfie. Od 1 maja 1933 r. należał do NSDAP i Allgemeine SS. Wstąpił do SD. Od 1935 r. służył w policji2. Od 1936 r. był zastępcą kierownika policji w Królewcu, potem w Lüneburgu3. Miał stopień SS-Sturmbannführera4. We wrześniu 1939 r. był oficerem łącznikowym Einsatzgruppe I ze sztabem 14. Armii5. Od 3 października 1939 r. dowodził Einsatzgruppe I6. Od 5 listopada 1939 r. był drugim z kolei szefem Sipo i SD w Dystrykcie Kraków7. W lutym 1940 r. przeniesiono go na stanowisko komendanta Sipo Dystryktu Lublin8. Awansowano go na stopień SS-Standartenführera9. W lipcu 1941 r. został przeniesiony do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie. Po dymisji Wilhelma Canarisa uczestniczył w marcu 1944 r. w posiedzeniu na którym ustalono jednolitą  organizację wywiadu III Rzeszy. Został powołany na stanowisko prokuratora SS i policji w sądzie w Monachium. 6 kwietnia 1945 r. oskarżał w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen Hansa von Dohnanyi przyniesionego do sądu półprzytomnego z poważną infekcją na noszach (skazano go na karę śmierci). 8 kwietnia 1945 roku, na rozkaz Ernsta Kaltenbrunnera był prokuratorem doraźnego sądu wojskowego KL Flossenbürg, który skazał na karę śmierci Dietricha Bonhoeffera, generała Hansa Ostera, dr Karla Sacka, kapitana Ludwiga Gehre i admirała Wilhelma Canarisa. Został aresztowany 26 kwietnia 1945 r. w Gmunden. Po wojnie był przetrzymywany przez Amerykanów. Pracował dla wywiadu amerykańskiego do 1949 r. Był sądzony w Niemczech Zachodnich w 1950 r. Został skazany na siedem lat więzienia.        
Zmarł w 1979 r. w Lubece.        
Borodziej Włodzimierz, Terror i polityka, Warszawa 1985, s. 176; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 22, 32; Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 12, 15; Datner Szymon, 55 dni Wehrmachtu w Polsce, Warszawa 1967, s. 138; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Instalacja i początki funkcjonowania hitlerowskiego policyjnego aparatu terroru [w:] Wrzesień 1939 roku i początki okupacji na ziemiach polskich, Warszawa 1979, s. 74;


1 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 32;

2 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 32;

3 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 32;

4 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 22;

5 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 22;

6 Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 12;

7 Czerpak Stanisław, Wroński Tadeusz, Ulica Pomorska 2, Kraków 1972, s. 15;

8 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 32;

9 Datner Szymon, 55 dni Wehrmachtu w Polsce, Warszawa 1967, s. 138;