Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JĘDRUSIK Feliks.

Mieszkał przy ul. Św. Tomasza 28 w Krakowie. Był dozorcą tej kamienicy. Przed wojną był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Kolportował „Naprzód”. W czasie okupacji niemieckiej prowadził u siebie lokal kontaktowy Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Używał pseudonimu „Murzyn”. W 1941 r. skontaktował Józefa Proficza z Adamem Rysiewiczem „Teodor” i Marianem Bombą „Roman”.

Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 22; Proficz Józef, Odyseja wojenna i początek konspiracji, „W marszu 1939-1945” 1979 nr 7 s. 64;