Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JAWORSKI Tadeusz.

Był dowódcą grupy Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość w krakowskich zakładach Zieleniewskiego. Używał pseudonimu „Osta”. Prowadził warsztat ślusarski. Był rusznikarzem Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Przygotował ładunek wybuchowy użyty w akcji na krakowski Arbeitsamt. Po wojnie działał w Komisji Opieki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

IPN Kr 010/10268 t. 1; Rusinek Zbigniew, Uzupełnienie do książki P. Matusaka „Ruch oporu w przemyśle wojennym okupanta”, "Wojskowy Przegląd Historyczny" 1987 nr 4 s. 160;