Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JOHANNES Bernard.

Był łącznikiem żydowskiej konspiracji we Lwowie. Wiosną 1942 r. kontaktował się z Szymszonem Drängerem „Symek”.

Bieberstein Aleksander, Zagłada Żydów w Krakowie, Kraków 1985, s. 248; Dawidsohn-Draengerowa Gusta, Pamiętnik Justyny, Kraków 1946, s. 39, 115;