Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JABŁOŃSKA Emilia

JABŁOŃSKA Emilia.        
Córka Jana i Heleny Skawińskich1. Miała brata (aresztowanego i straconego w 1944 r.) 2. Była łączniczką Pododcinka A Odcinka I „Żelbet Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej3.        
Była zamężna z Alfonsem (żołnierzem Armii Krajowej, aresztowanym i straconym w 1944 r.) 4.


1 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;

2 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;

3 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;

4 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;