Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JABŁOŃSKI Alfons

Jabłoński Alfons.        
Przed wojną był podoficerem w 20. pułku piechoty1. W czasie okupacji niemieckiej został zastępcą dowódcy pododcinka A Odcinka I „Żelbet Obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej2. W 1944 r. aresztowało go Gestapo3. Jego nazwisko wydrukowano na afiszu śmierci 4.        
Został stracony w 1944 r5.        
Był żonaty z Emilią Skawińską (łączniczką Armii Krajowej) 6.


1 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

2 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

3 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

4 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

5 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 53;

6 IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 55;