Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JAGLARZ Kazimierz

Jaglarz Kazimierz Kwiat, urodzony 16 lutego 1922 r., syn Józefa, od maja 1942 r. do stycznia 1945 r. należał do BCh w powiecie krakowskim, 13 marca 1945 r. wstąpił do służby w MO, w 1968 r. starszy sierżant w Kompanii Pogotowia KMMO Kraków, był karany dyscyplinarnie za przywłaszczenie sobie 100 zł od zatrzymanego i przywłaszczenie sobie choinek. Odznaczony: Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (12.07.1955) i resortowym 10 Lat w Służbie Narodu (13.07.1959).        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;