Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JANUS Jan

Janus Jan Heban, urodzony 1 stycznia 1925 r., syn Franciszka, od września 1942 r. do stycznia 1945 r. był łącznikiem IV plutonu Blaszka BCh, brał udział w akcjach zbrojnych pod dowództwem Stefana Brożka w rejonie Wolbromia, Pilicy, Szyc, 15 maja 1945 r. wstąpił do służby w MO, w 1968 r. podporucznik Inspektor Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej d/w z Przestępczością Kryminalną KMMO Jaworzno. Odznaczony: Złotym (29.06.1964) i Srebrnym (03.10.1958) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Partyzanckim (1945), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (14.07.1955) i resortowym 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;