Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JAROSZ Ewa

JAROSZ Ewa Kozaczek, (1926 1993) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzona 20 grudnia 1926 w Krakowie1. Córka Feliksa i Janiny2. Od 1944 r. w stopniu plutonowego podchorążego należała do Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego Skała 3 Armii Krajowej. Była łączniczką4. Po wojnie mieszkała w Krakowie5.        
Zmarła 23 marca 1993 r., została pochowana cmentarzu Rakowickim w Krakowie6.        
Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r. s. 1; Kronika żałobna Ewa Jarosz, Czas Krakowski 1993 nr 79 s. 13;


1 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r. s. 1;

2 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r. s. 1;

3 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r. s. 1;

4 Kronika żałobna Ewa Jarosz, Czas Krakowski 1993 nr 79 s. 13;

5 Muzeum Historyczne m. Krakowa, Zestawienie członków światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z 1995 r. s. 1;

6 Kronika żałobna Ewa Jarosz, Czas Krakowski 1993 nr 79 s. 13;