Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JASIEŃSKI Józef

JASIEŃSKI Józef Poryw, (? 1942) żołnierz Związku Walki Zbrojnej.        
Był inżynierem1. Przed wojną pracował w Polskich Kolejach Państwowych2. Kierował Krakowską Organizacją Akcji Kolejowej w ramach Związku Odwetu Związku Walki Zbrojnej3. Był szefem komórki dywersji i sabotażu kolejowego w krakowskim Związku Odwetu4. Zimą dostarczał węgiel do lokalu konspiracyjnego przy ul. Sławkowskiej 6. Zachowany przez niego kwit tej dostawy znaleziono w czasie rewizji co spowodowało dekonspirację lokalu5. Został aresztowany w swym mieszkaniu przy ul. Blich6 2 kwietnia 1941 r. wraz z żoną Zofią i ojcem7. Wg innych danych aresztowano go 9 kwietnia 1941 r8. Był więziony na Montelupich w Krakowie9. Sądził go sąd w Berlinie10.        
Został zesłany do KL Auschwitz, gdzie zginął11 3 sierpnia 1942 r12.        
Był żonaty z Zofią Carnelli (żołnierzem Armii Krajowej Ina).        
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Krakowska wsypa wiosną 1941, Kierunki 1970 nr 46, s. 10; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 34, 66; Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158; Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 243;


1 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 34;

2 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158;

3 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 34;

4 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158;

5 Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Kraków 1972, s. 66;

6 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Krakowska wsypa wiosną 1941, Kierunki 1970 nr 46, s. 10;

7 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158;

8 Dąbrowa-Kostka Stanisław, Krakowska wsypa wiosną 1941, Kierunki 1970 nr 46, s. 10;

9 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158;

10 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158;

11 Ślaski Jerzy, Noc-Solidarni, Warszawa 1986, s. 243;

12 Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945, Warszawa 1988, s. 158;