Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JASIEŃSKI Stefan

JASIEŃSKI Stefan Janusz (1922-1983), harcerz Szarych Szeregów, oficer Armii
Krajowej        
Urodzony 19 marca 1922 r. Syn Jerzego (lekarza, profesora Akademii Medycznej). Mieszkał przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie. W latach 1928-1934 był uczniem Szkoły Ćwiczeń przy Państwowym Pedagogium w Krakowie. W 1939 r. ukończył I klasę Liceum im. B. Nowodworskiego. W latach okupacji niemieckiej uczęszczał do Szkoły Handlowej Wroniewicza. Jednocześnie pracował w Gazowni Miejskiej w Krakowie. W 1940 r. wstąpił do Związku Oficerów Rezerwy. Po scaleniu organizacji z Armią Krajową skierowano go w 1943 r. do konspiracyjnej Szkoły Podchorążych, której zajęcia odbywały się przy Małym Rynku 5 w Krakowie. Po jej ukończeniu został mianowany oficerem dyspozycyjnym podpułkownika Wojciecha Waydy Odwet . Od listopada 1943 do kwietnia 1944 r. był współredaktorem harcerskich pism Na Ucho i Z Trudu i Znoju. Powielał także pismo Bez Wędzidła. Dowodził grupą dywersyjną. Uczestniczył w wielu akcjach. Kierował m. in. grupą rozpoznawczą podczas przygotowywania zamachu na Wilhelma Koppego w Krakowie. Po zakończeniu wojny awansowano go na stopień kapitana ludowego Wojska Polskiego. Latem 1945 r. wyjechał do Wrocławia, gdzie zdał maturę. Rozpoczął studia medyczne. Był członkiem Straży Akademickiej i Bratniaka. Po ukończeniu studiów powrócił do Krakowa. Został zatrudniony w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Awansował na stanowisko adiunkta. Pracował kolejno w III Klinice Chirurgicznej, w szpitalu im Biernackiego, w Instytucie Onkologii i na Oddziale Torakochirurgii Szpitala im. Heleny Wolff dr Anki (dziś im. Jana Pawła II). Przez cały okres pracy pełnił dyżury w krakowskim Pogotowiu Ratunkowym. Pod koniec życia był kierownikiem Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Rusznikarskiej w Krakowie.        
Zmarł 12 czerwca 1983 r., został pochowany został na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.        
IPN Kr 1/2158 Włodzimierz Towpasz, Moja droga kombatancka w latach 1939-1945, mps. Kraków 1986, s. 58; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 229, 234; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945. T. I, red. J. Jabrzemskiego, Warszawa 1988, s. 155; Relacja J. Jasieńskiego w zb. Teodora Gąsiorowskiego;