Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JAWORSKI Tadeusz Stanisław

JAWORSKI Tadeusz Stanisław, Bławat (? 1968) żołnierz Armii Krajowej.        
Urodzony 12 września 1910 r. w Przemyślu1. Awansowano go na stopień porucznika piechoty rezerwy2. We wrześniu 1939 r. służył w Delegaturze Sztabu Głównego przy Warszawskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych3. Po 17 września 1939 r. był więziony w ZSSR4. Zbiegł na Węgry5. Przedostał się do Francji6. Służył w 8. pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty7. Po upadku Francji dostał się do niewoli8. W lutym 1943 r. zbiegł z obozu pracy we Francji i przeszedł do Portugalii9. Przewieziono go do Wielkiej Brytanii10. Został przeszkolony w dywersji11. Od 17 września 1942 r. do 1 października 1942 r. był na kursie spadochronowym w Wilmslow12. Rozkazem Komendy Głównej Armii Krajowej z 20 marca 1943 r. skierowano go do Lwowa13 (?). 23 września 1943 r. złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej14. Został zrzucony 4 maja 1944 r. na placówkę Mewa 1 na południe od Skalbmierza15. Przydzielono go do Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej16. Był dowódcą ośrodka dywersyjnego Zachód w lwowskim Kedywie Armii Krajowej i dowódcą komórki likwidacyjnej. W lipcu 1943 r. obstawiał akcje odbicia szpitala więziennego we Lwowie17. Został aresztowany we wrześniu 1943 r18. Walczył w Powstaniu Warszawskim19. Był oficerem 2. kompanii batalionu Iwo 20. Od 26 sierpnia do 2 września 1944 r.  dowodził plutonem szturmowym na odcinku Bogumił” 21. Został dwukrotnie ranny. Od 15 września 1944 r. dowodził 3. kompanią Zgrupowania Golski w batalionie Odwet 2 22. Po kapitulacji powstania poszedł do niewoli23. Od 1945 r. mieszkał w Wielkiej Brytanii24.        
Zmarł 17 listopada 1968 r25.        
Odznaczony czterokrotnie Krzyżem Walecznych26.        
Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 102; Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 170, 189, 230, 263, 175, 277, 329;


1 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

2 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

3 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

4 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

5 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

6 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

7 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

8 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

9 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

10 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

11 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

12 Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 102;

13 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 189;

14 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

15 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 170;

16 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 263;

17 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

18 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 230;

19 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

20 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

21 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 277;

22 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 275;

23 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

24 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

25 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;

26 Tucholski Jędrzej, Cichociemni, Warszawa 1989, s. 329;