Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JUNG vel JURA Herbert

JUNG vel JURA Herbert Gustaw, Kalinowski, Tom, używał nazwiska Jerzy Augustyniak (? - ?) oficer Narodowych Sił Zbrojnych.        
Prawdopodobnie był Niemcem, wtyczką wywiadu niemieckiego w Narodowych Siłach Zbrojnych1. W 1943 r. był komendantem Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych w Okręgu Kieleckim2. W styczniu 1943 r. dowodził oddziałem, który zamordował w gajówce Puszcza koło Przysuchej siedmiu członków Polskiej Partii Robotniczej3. Był dowódcą oddziału, który 22 lipca 1943 r. zamordował siedmiu partyzantów Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej w lasach przysuskich4. Był szefem tzw. Organizacji Toma do współpracy z gestapo5. Działał od lata 1944 r6. Zajmował się wywiadem antykomunistycznym7. Wydał rozkaz likwidacji Tadeusza Segalskiego, działacza Polskiej Partii Robotniczej. Organizował dwukrotnie zamach na Dąb-Kocioła8. Przeprowadził Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych poprzez umocnienia niemieckie na linii Pilicy pod Żarnowcem9.        
Hillebrand Bogdan, Brygada Świętokrzyska NSZ, Wojskowy Przegląd Historyczny 1964 nr 1 s. 118; Rapałło Stefan, Zbrodnia w Pardołowie i inne, Za Wolność i Lud 1984 nr 47, s. 7; Reniak Marian, Kryptonim Wiesel, Za Wolność i Lud 1984 nr 27 s. 9; Reniak Marian, Kryptonim Wiesel, Za Wolność i Lud 1984 nr 28 s. 9;


1 Reniak Marian, Kryptonim Wiesel, Za Wolność i Lud 1984 nr 27 s. 9;

2 Rapałło Stefan, Zbrodnia w Pardołowie i inne, Za Wolność i Lud 1984 nr 47, s. 7;

3 Rapałło Stefan, Zbrodnia w Pardołowie i inne, Za Wolność i Lud 1984 nr 47, s. 7;

4 Hillebrand Bogdan, Brygada Świętokrzyska NSZ, Wojskowy Przegląd Historyczny 1964 nr 1 s. 118;

5 Rapałło Stefan, Zbrodnia w Pardołowie i inne, Za Wolność i Lud 1984 nr 47, s. 7;

6 Reniak Marian, Kryptonim Wiesel, Za Wolność i Lud 1984 nr 27 s. 9;

7 Reniak Marian, Kryptonim Wiesel, Za Wolność i Lud 1984 nr 27 s. 9;

8 Reniak Marian, Kryptonim Wiesel, Za Wolność i Lud 1984 nr 27 s. 9;

9 Reniak Marian, Kryptonim Wiesel, Za Wolność i Lud 1984 nr 28 s. 9;