Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KAMIŃSKI Jerzy.

Żołnierz kontrwywiadu Armii Krajowej w miechowskiem. Używał pseudonimu "Wigura". Nakazał Marianowi Toporowi "Opal" nawiązanie kontaktu z Józefem Rajem „Bruzda” poprzez dowódcę Placówki Charsznica. Józef Raj "Bruzda" miał mu przekazać za pośrednictwem Mariana Topora "Opal" informacje na temat kierownictwa i działalności Polskiej Partii Robotniczej i Armii Ludowej w rejonie Charsznicy oraz informacje dotyczące Augusta Dymona „August II", który działał w okolicy Charsznicy. W lutym 1944 r. przekazał kapitanowi Józefowi Gargaszowi „Grot” zadanie rozpoznania działalności komunistycznej grupy Augusta Dymona „August II” i przygotowanie akcji jej likwidacji (oddanie do dyspozycji sądu wojskowego).