Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRYNICKI Maciej.

W grudniu 1943 został zaprzysiężony (do Szarych Szeregów?) w dworku Dunikowskiej-Dąbrowskiej w Łososinie Dolnej przez Marię Krynicką i wysłany do lasu z prezentami świątecznymi dla partyzantów.

Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, t. I, Warszawa 1988, s. 228;