Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KUCZFAŁ Stefan.

Został zwerbowany do Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej przez Józefa Zająca „Michał”. W maju 1942 r. brał udział w naradzie w Łagiewnikach.     
Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 30, 32;