Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LASOCKA Teresa.

Urodzona 22 lutego 1905 r. w Monasterzyskach. Córka Józefa (urodzonego w 1861 r., generała, zmarłego w 1931 r.) i Marii z d. Ramaszkan (urodzonej w 1969 r., zmarłej w 1961 r.). Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oficjalnie pracowała w krakowskiej Radzie Głównej Opiekuńczej. Mieszkała przy ul. Jagiellońskiej 11. Współpracowała z Marianem Wojciechem Bombą w organizowaniu pomocy dla więźniów KL Auschwitz. Była żołnierzem Armii Krajowej. Używała pseudonimu „Tell”. Od kwietnia 1941 r. otrzymywała od Mieczysława Bobrowskiego materiały na temat KL Auschwitz.   
Zmarła 16 stycznia 1974 r. w Krakowie.     
Od 14 czerwca 1946 r. zamężna z Karolem Estreicherem (urodzonym w 1906 r., windykatorem zrabowanych dzieł sztuki, zmarłym w 1984 r.).     
Bujak Adam, Świebocka Teresa, Świebocki Henryk, Auschwitz – rezydencja śmierci, Kraków 2008; Jekiełek Wojciech, W pobliżu Oświęcimia, Warszawa 1963, s. 51; Kłodziński Stanisław, Teresa Lasocka-Estreicher. „Przegląd Lekarski” 1975 nr 1 s. 204-205; Mariańscy Maria i Mieczysław, Wśród przyjaciół i wrogów. Poza gettem w okupowanym Krakowie , Kraków 1988, s. 112; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956, t. 1, Kraków 1997, s. 26, 32;