Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LAPPE Wanda

Lappe Wanda Jagódka, urodzona 6 lutego 1922 r., córka Władysława, od kwietnia 1942 r. należała do BCh, od kwietnia 1943 r. do sierpnia 1944 r. sanitariuszka oddziału partyzanckiego NN Rysia, 1 marca 1945 r. wstąpiła do służby w MO, w 1968 r. sierżant Inspektor Wydziału Ogólnego KWMO Kraków. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi (13.07.1959), Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (01.01.1955), Medalem Zwycięstwa i Wolności (1946), resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (28.01.1955) i 20 Lat w Służbie Narodu (02.07.1965). W 1968 wystąpiono o odznaczenie jej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;