Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LASEK Konstanty

Lasek Konstanty, urodzony 12 marca 1920 r., syn Andrzeja, 28 września 1944 r. wstąpił do służby w MO w powiecie sandomierskim, w 1968 r. w stopniu starszego sierżanta był referentem Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej d/w z Przestępczością Gospodarczą KPMO Olkusz. Odznaczony: Złotym (29.06.1964) i Srebrnym (17.07.1957) Krzyżami Zasługi, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej (07.01.1955), Odznaką Za Wzorową Służbę (02.10.1954) i resortowymi 10 Lat w Służbie Narodu (05.10.1954), 20 Lat w Służbie Narodu (04.07.1964). W 1968 r. wystąpiono o odznaczenie go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.        
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;